اعزام هیات تجاری به نمایشگاه آب، شهر هوشمند و حمل نقل هوشمند

در .

اتاق بازرگانی ایران واسپانیا در نظر دارد هیئتی تخصصی متشکل از فعالان اقتصادی را به نمایشگاه های آب، شهر هوشمند و حمل نقل هوشمند از تاریخ 22 الی 24 آبان ماه 1397 به بارسلون اسپانیا اعزام نماید.

جهت کسب اطلاعت بیشتر با شماره تلفن : 88381350-021 تماس حاصل نمائید.