کارگاه آموزشی طرح تجاری در کرمان

در .

براساس اعلام پارک علم و فناوری، کارگاه آموزشی طرح تجاری 24 و 25 مرداد97 از ساعت 8 الی 18 در محل اتاق کرمان برگزار می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های 13- 33776611 - 034 تماس حاصل نمایید.