نوزدهمین نمایشگاه بین المللی غذا و نوشیدنی مالزی

در .

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی غذا و نوشیدنی مالزی  نهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات غذا و نوشیدنی، بسته بندی و خدمات و چهارمین نمایشگاه بین المللی محصولات خام و فرآوری شده، شیلات و غذاهای دریایی .