تمدید بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب تامین اجتماعی تا تیرماه 97

در .

هیات وزیران به منظور حمایت از کارفرمایان خوش حساب تامین اجتماعی آئین نامه مربوط به بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب را تمدید کرد. بر اساس اعلام سازمان تامین اجتماعی مدت اعتبار این بخشنامه از زمان ابلاغ به مدت دو ماه ( تا 10 تیرماه 97) خواهد بود.

آئین نامه مربوط به بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب