مناقصه های کشور اتیوپی

در .

بر اساس اعلام وزارت امور خارجه، سفارت ایران در آدیس بابا مناقصه های ارائه شده در کشور اتیوپی را اعلام کرده که جزئیات آن در زیر آمده است.

مناقصه کشور اتیوپی