نمایشگاه های اختصاصی ایران در خارج از کشور

در .

بر اساس اعلام سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان، شرکت نمایشگاه بین المللی مشهد در نظر دارد نمایشگاه های اختصاصی ایران را با مجوز رسمی از سازمان توسعه تجارت در چند کشور برگزار کند که اطلاعات تکمیلی آن در زیر آمده است.