دستورالعمل و ضوابط اجرایی صادرات به پیشنهاد بانک مرکزی

در .

معاون اول رئیس جمهور، دستورالعمل و ضوابط اجرایی مربوط به صادرات به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را ابلاغ کرد که در زیر آمده است.

  • image5838
  • image5839
  • image5840

Simple Image Gallery Extended