موافقت با تشکیل جلسات هیات های حل اختلاف مالیاتی خارج از وقت اداری

در .

با پیگیری های کمیسیون بیمه، بانک و امورمالیاتی اتاق کرمان و بنا به درخواست مدیرکل مالیاتی استان از مدیرکل دفتر نظارت بر هیات های حل اختلاف مالیاتی کشور، تشکیل هیات های حل اختلاف مالیاتی در خارج از وقت اداری تا پایان سال 97 بلامانع اعلام شد.

گفتنی است در اجرای مواد 90،92،93 و87 قانون مدیریت خدمات کشوری، حضور نمایندگان بند 1 موضوع ماده 244 قانون مالیات های مستقیم در محل کار، برای رسیدگی به مراجعات مودیان، مطالعه، بررسی و رسیدگی به پرونده های مالیاتی ارجاعی و مطروحه، در ساعت های اداری الزامی است.