سمینار نحوه تنظیم و نکات کلیدی اظهارنامه مالیاتی و صورت های مالی اشخاص حقوقی و حقیقی در اتاق کرمان

در .

واحد آموزش مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق کرمان در نظر دارد سمینار آموزشی"نحوه تنظیم و نکات کلیدی اظهارنامه مالیاتی و صورت های مالی اشخاص حقوقی و حقیقی" را روزهای یکشنبه و دوشنبه 16و17 اردیبهشت ماه جاری در اتاق کرمان برگزار کند. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 32435147 تماس حاصل نمایید.