نمایشگاه سنگ و معادن در اصفهان

در .

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان در نظر دارد، چهاردهمین نمایشگاه بین المللی سنگ، معادن و صنایع وابسته را از 10 تا 14 اردیبهشت ماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان واقع در پل شهرستان برپا کند. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های 32602006 و 32603006- 031 تماس حاصل نمایید.