مقررات صادرات و واردات در خصوص اسکله کاسپین گیلان

در .

وزارت صنعت، معدن و تجارت، مقررات صادرات و واردات در خصوص اسکله کاسپین در استان گیلان را اعلام کرده است.