مجمع عمومی موسس اتاق مشترک بازرگانی ایران – تاجیکستان

در .

بر اساس اطلاع معاون بین الملل اتاق ایران مجمع عمومی موسس اتاق مشترک بازرگانی ایران – تاجیکستان در تاریخ 16 اردیبهشت 1397 ساعت 15 در سالن اجتماعات طبقه هشتم اتاق ایران برگزار خواهد شد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 85732388-021 تماس حاصل نمائید.