تقویم آموزشی سال 97 مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق کرمان

در .

مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق کرمان، تقویم آموزشی سال 97 این مجموعه را اعلام کرده که در زیر آمده است.

  • 446411053_169268-2
  • 51c19fd5565901f1d25d76b67ca37b80
  • 97
  • photo_2018-04-18_14-07-23
  • photo_2018-10-29_12-18-28
  • photo_2018-11-05_09-29-45
  • photo_2019-02-02_08-33-01

Simple Image Gallery Extended