درخواست موسسه عمومی تجارت خارجی سوریه برای خرید سیم های فولادی

در .

بر اساس اعلام وزارت امور خارجه، سفارت جمهوری عربی سوریه در تهران، درخواست موسسه عمومی تجارت خارجی آن کشور برای خرید سیم های فولادی بر اساس قرارداد توافقی و شرایط فنی و مالی را اعلام کرده که در زیر آمده است.

درخواست برای خرید سیم های فولادی