نمایشگاه تولیدات دارویی کشورهای عربی

در .

نمایشگاه تولیدات دارویی کشورهای عربی با عنوان اکسپوی دارویی توسط اتحادیه عربی تولیدکنندگان دارو و تجهیزات پزشکی در تاریخ 24 الی 25 جولای 2018 در شهر امان برگزار می گردد و اتاق کرمانشاه به عنوان اتاق معین کشور اردن می باشد.