برگزاری کارگاه تخصصی رسانه ای برای زنان کارآفرین در مالزی

در .

شبکه های تجاری زنان (WIFE) مستقر در مالزی از تاریخ 5 لغایت 6 اردیبهشت ماه در نظر دارد در دانشگاه برونئی دارالسلام، کارگاه آموزشی رسانه های اجتماعی را برای زنان کار آفرین برگزار نماید.