برنامه نمایشگاه های ایران در عراق

در .

اتاق ایران برنامه اعزام، پذیرش و مشارکت در نمایشگاه اتاق های بازرگانی استان ها در سال 1397 را به اتاق مشترک ایران- عراق اعلام کرده که در زیر آمده است.

  • image4890
  • image4891

Simple Image Gallery Extended