موافقت با بارگیری محموله های صارداتی پسته در ایام تعطیل

در .

با پیگیری های کمیسیون بیمه، بانک و امورمالیاتی اتاق کرمان در جلسات کمیته فنی پسته کشور و جلسات پیگیری مصوبات ستادعالی پسته کشور، معاونت صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران با بارگیری محموله های صارداتی پسته در ایام تعطیل و روزهای پنجشنبه و جمعه با هماهنگی قبلی، موافقت کرد.