مناقصات بین المللی در سوریه و ترکمنستان

در .

وزارت امور خارجه اطلاعات مربوط به مناقصات بین المللی رسیده از سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق و سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در مرو را در اختیار فعالان اقتصادی کشور قرار داده که در زیر آمده است.

مناقصات بین المللی در سوریه و ترکمنستان