همایش تجاری عاملین اقتصادی دو کشور ایران و ترکمنستان در عشق آباد

در .

سازمان توسعه و تجارت ایران در نظر دارد همایش تجاری عاملین اقتصادی دو کشور ایران و ترکمنستان را در تاریخ 6 الی 9 فروردین ماه 1397 در شهر عشق آباد برگزار نماید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن : 22664007-021 تماس حاصل نمائید.