همایش معرفی بازار روسیه و فرصت های صادراتی استان کرمان

در .

همایش معرفی بازار روسیه و فرصت های صادراتی استان کرمان به منظور معرفی فرصت های صادراتی و سرمایه  گذاری منحصر به فرد استان کرمان به بازار روسیه، روز دوشنبه مورخ  21 اسفند ماه 1396 از ساعت 8:30 الی 12 در سالن زنده یاد کامیابی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان با حضور رایزن بازرگانی ایران در روسیه، روسای اتاق های بازرگانی قفقاز شمالی و کاباردینوبالاکاریا، نماینده میر بیزینس بانک روسیه، نماینده انجمن شرکت های حلال مسلمان روسیه، مقامات کنسولی و جمعی از بازرگانان و صاحبان فروشگاه های زنجیره ای روسیه برگزار می  گردد.

جهت شرکت در همایش و ثبت نام برای جلسات B2B با شماره 32458394 تماس حاصل نمایید.

زمینه فعالیت اعضای این هیات روسی در جدول زیر آمده است.