اولین همایش مشترک ایران و افغانستان در مشهد مقدس

در .

اولین همایش مشترک ایرن و افغانستان به منظور توسعه سرمایه گذاری در کسب و کارهای صنعتی ، معدنی و کشاورزی در مورخ 19 اسفندماه 1396 در مشهد مقدس برگزار می گردد .

جهت دکسب اطلاعت بیشتر با شماره تلفن : 36013181-051 تماس حاصل نمائید.