دومین نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ا در جمهوری آذربایجان

در .

دومین نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ا توسط اتاق مشترک بازرگانی ایران آذربایجان در شهر گنجه جمهوری آذربایجان در تاریخ 1 الی 4 تیرماه 1397 برگزار می گردد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن : 88381321-021 تماس حاصل نمائید.