اطلاعات مربوط به ثبت دفاتر قانونی سال 1397 فعالان اقتصادی

در .

بر اساس اعلام کمیسیون بیمه، بانک و امورمالیاتی اتاق کرمان، فعالان اقتصادی اطلاع رسانی انجام شده توسط اداره ثبت شرکت ها در خصوص دفاتر قانونی سال 1397 را مدنظر قرار دهند.  

بر این اساس"دفاتر قانونی سال ۱۳۹۷ به آدرس ثبت شده در سایت ilenc.ir ارسال خواهد شد."در صورتی که آدرس فعلی شما با آدرس ثبت شده در سامانه فوق مغایرت دارد لازم است سریعا نسبت به ثبت صورتجلسه تغییر آدرس اقدام کنید. در غیر این صورت دفاتر درخواستی توسط اداره پست به محلی غیر از مکان استقرار شما ارسال و قاعدتا برگشت داده می شود.

بعد از برگشت به اداره پست باید به اداره پست مراجعه و جهت ارسال مجدد دفاتر اقدام کنید.

۱. ارسال مجدد به آدرس ثبت شده در سایت انجام خواهد شد نه به آدرس درخواستی شما

۲ . برای درخواست ارسال مجدد باید با در دست داشتن معرفی نامه و مدارک درخواست دفاتر به اداره پست مراجعه کنید.

۳ . پلمپ دفاتر خود را به روزهای پایانی سال موکول نکنید.

۴ . آدرس فعلی خود را با آدرس ثبت شده در سایت فوق کنترل کنید تا در صورت مشاهده مغایرت بتوانید جهت تغییر آدرس اقدام کنید.