اعزام هیات تجاری به نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی عمان

در .

یازدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی نفت، گاز و پتروشیمی عمان از تاریخ 6 الی 8 فروردین ماه 1397 در مسقط کشور عمان برگزار خواهد شد. شرکت همایش سازان در نظر دارد در تاریخ مذکور یک هیات تجاری بازار یابی به کشور عمان اعزام نماید.

لطفا دیدگاه خود را در این مورد این مطلب بنویسید: