اعزام هیات تجاری به نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی عمان

در .

یازدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی نفت، گاز و پتروشیمی عمان از تاریخ 6 الی 8 فروردین ماه 1397 در مسقط کشور عمان برگزار خواهد شد. شرکت همایش سازان در نظر دارد در تاریخ مذکور یک هیات تجاری بازار یابی به کشور عمان اعزام نماید.