تقویم نمایشگاه ها و هیات های تجاری خارج از کشور در سال 1397

در .

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان در نظر دارد جهت بازدید از رویدادهای نمایشگاهی تقویم نمایشگاه های سال 97 را به شرح جدول زیر اعلام می نماید.

لطفا دیدگاه خود را در این مورد این مطلب بنویسید: