فهرست توانمندی های داخلی اعلام شد

در .

وزیر صنعت، معدن و تجارت، فهرست به روز شده توانمندی های داخلی را اعلام کرد.