اولین نمایشگاه بین المللی تولیدات دوحه ـ قطر2018

در .

شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی از دولت جمهوی اسلامی ایران در نظر دارد در اولین نمایشگاه بین المللی تولیدات دوحه-قطر 2018  از تاریخ 19 لغایت 22 فروردین ماه 1397 برگزار می گردد، مشارکت نماید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن : 22662684-021 تماس حاصل نمائید.