بخشودگی صد درصدی جرائم مالیاتی در کرمان

در .

بر اساس اعلام مدیرکل سازمان امورمالیاتی کرمان، مودیانی که تا 22 اسفندماه 96 اصل بدهی خود را پرداخت نمایند، صد درصد کلیه جرایم آنها از حقوق، تکلیفی، مالیات بر ارزش افزوده، عملکرد و 169 مورد بخشودگی قرار می گیرد.

لطفا دیدگاه خود را در این مورد این مطلب بنویسید: