اولین نمایشگاه بازی و سرگرمی - انزلی

در .

منطقه آزاد انزلی در نظر دارد اولین نمایشگاه بازی و سرگرمی (کیدکس 2018) را در اردیبهشت 1397 در مرکز نمایشگاه ها بین المللی منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی برگزار نماید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن : 34437673-013 تماس حاصل نمائید.