تاجران فعال با کشور افغانستان مشکلات خود را اعلام کنند

در .

بر اساس اعلام دفتر نمایندگی اتاق کرمان در رفسنجان، همایش توسعه روابط آموزش عالی و بازرگانی کرمان و افغانستان 25 و 26 بهمن ماه جاری در رفسنجان برگزار می شود، لذا در این راستا اعضای اتاق و فعالان اقتصادی استان که مراوده بازرگانی با کشور افغانستان داشته اند، می توانند فرم مربوط به این همایش را که در زیر آمده است، تکمیل و به ایمیل دبیرخانه این همایش به آدرس RAFSANJAN@OTAGH-BAZARGANI.COM و یا به شماره نمابر 34281833 ارسال نمایند.