نمایشگاه تولیدات و صنایع ایران ـ اردن

در .

نمایشگاه تولیدات و صنایع ایران در امان پایتخت اردن در تاریخ 25 بهمن ماه لغایت 4 اسفند ماه 1396 برگزار میگردد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن : 85730000-021 معاونت استان ها اتاق ایران تماس حاصل نمائید.