اعزام هیات تجاری و اقتصادی به تایلند

در .

اتاق ایران با همکاری سفارت تایلند در نظر دارد یک هیات تجاری و اقتصادی متشکل از بازرگانان و صاحبان صنایع را به سرپرستی رئیس اتاق ایران از 30 بهمن تا 4 اسفندماه 96 به کشور تایلند اعزام کند. برای ثبت نام در این هیات تجاری به سایت http://chambertrust.ir مراجعه نمایید.