همایش از اقتصاد بهره ور تا اقتصاد دانش بنیان ـ کرمان

در .

مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق بازرگانی کرمان در نظر دارد همایشی با عنوان اقتصاد بهره ور تا اقتصاد دانش بنیان را در تاریخ 27 دی ماه 1396 درمحل سالن زنده یاد کامیابی اتاق کرمان برگزار نماید.