اعزام هیات تجاری به نمایشگاه توانمندیهای صادراتی جمهوری اسلامی ایران در بغداد

در .

سازمان صنعت و معدن استان بوشهر در نظر دارد همزمان با نمایشگاه توانمندیهای جمهوری اسلامی ایران که از تاریخ 23 الی 27 بهمن ماه 1396 درکشور عراق شهر بغداد برگزار میگردد یک هیات تجاری ـ بازاریابی به آن کشور اعزام نماید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن : 33323855-077 تماس حاصل نمائید.