سومین کنفرانس جامع مدیریت شهری با رویکرد زیر ساخت ها ، خدمات و توسعه پایدار شهری

در .

سومین کنفرانس جامع مدیریت شهری با رویکرد زیر ساخت ها ، خدمات و توسعه پایدار شهری در تاریخ 25 الی 26 دیماه 1396 در دانشگاه تهران با حضور سران کشوری، مدیران شهری، ذینفعان، اساتید دانشگاه های معتبر و صاحبنظران این حوزه برگزار می گردد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن : 44991167-021 تماس حاصل نمائید.