اعزام یک هیات تجاری و بازاریابی به کشور آذربایجان

در .

شرکت پیمان آوران وارنا در نظر دارد در نیمه دوم دیماه 1396 یک هیات تجاری و بازاریابی  به کشور آذربایجان اعزام نماید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن : 33264084-013 تماس حاصل نمائید.