اعزام هیات تجاری به نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی – چین

در .

شرکت نمایشگاه های بین المللی اصفهان در نظر دارد یک هیات تجاری به نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی و نمایشگاه بین المللی طراحی و ساخت قطعات 25 الی 22 فروردین 1397 در شهر شانگهای چین اعزام نماید.

جهت کسب اطلاعت بیشتر با شماره تلفن 32612557-031 تماس حاصل نمائید.