پوشش ریسک 5 میلیارد دلار فعالیت صادراتی توسط صندوق ضمانت صادرات

در .

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: این صندوق برای پوشش ریسک فعالیت های صادراتی تا پنج میلیارد دلار آمادگی دارد.

سیدکمال سیدعلی، افزود: صادرات جمهوری اسلامی ایران با طی کردن روند افزایشی در سال های گذشته، از سه میلیارد دلار در سال 80 به بیش از 40 میلیارد دلار در سال گذشته افزایش یافته است. وی ادامه داد: به جز حدود هفت میلیارد دلار که شامل میعانات گازی و مشتقات نفتی است، بقیه صادرات کشور غیرنفتی است.

وی خاطرنشان کرد: منابع صندوق ضمانت صادرات ایران برای پوشش ریسک های صادراتی صادرکنندگان کفایت می کند و 200 میلیون دلاری که پارسال دولت به این صندوق کمک کرده بود، صرف افزایش سرمایه آن شد. سیدعلی تصریح کرد: امروز سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران به حدود 500 میلیون دلار رسیده که تا 10 برابر آن (پنج میلیارد دلار) قابلیت پوشش ریسک فعالیت های صادراتی وجود دارد.

وی بیان داشت: این صندوق در سال 94 موفق به پوشش 700 میلیون دلار ریسک صادراتی شده بود که در سال گذشته به یک میلیارد و 560 میلیون دلار افزایش یافت. مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران ادامه داد: پیش بینی می شود امسال بتوانیم پوشش ریسک های صادراتی را با 20 تا 25 درصد رشد در همسنجی با پارسال به حدود 2 میلیارد دلار برسانیم.

وی یادآوری کرد: آخرین آمارها از صندوق مربوط به پنج ماه امسال، حاکی از افزایش 15 درصدی پوشش ریسک های صادراتی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بود.سیدعلی، با اشاره به صادرات بیش از یک میلیارد دلاری بنگاه های کوچک و متوسط ایران در نیمه نخست امسال، نسبت به پوشش ریسک این واحدها اعلام آمادگی کرد.