شیوه ایجاد تعهد دولت برای پرداخت جوایز صادراتی امسال

در .

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه پارسال بخشی از منابع مورد نیاز برای پرداخت جوایز صادراتی صرف هدفمندی یارانه ها شد، گفت: شورای عالی صادرات امسال برای رفع مشکل کمبود منابع، شیوه "ایجاد تعهد" برای دولت در پرداخت این جوایز را پیش بینی کرده است.

محمد شریعتمداری، در خصوص تخصیص بسیار پایین جوایز صادراتی در سال گذشته، افزود: پارسال محل تامین جوایز صادراتی به طور عمده به سمت تامین منابع طرح هدفمندی یارانه ها رفت، زیرا در این محل نیز محدودیت های جدی داشتیم و بر این اساس آنچه برای جوایز صادراتی پیش بینی شده بود، محقق نشد.وی با ابراز امیدواری از پیش بینی مناسب برای این موضوع در بودجه سال آینده، خاطرنشان کرد: در بودجه امسال شورای عالی صادرات اجازه داده تا ایجاد تعهد کنیم؛ یعنی اگر کسی صادرات انجام داد، بر اساس مصوبات شورای عالی صادرات چه میزان جایزه به وی تعلق بگیرد.

این مقام مسئول ادامه داد: بر این اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت به فرد صادرکننده برگه ای می دهد تا از دولت طلبکار باشد تا بعدها بتواند تحت شرایطی طلبش را وصول کند؛ این مهم گامی است که به صادرات کمک خواهد کرد. شریعتمداری خاطر نشان کرد، "ایجاد تعهد" برای اعطای جوایز صادراتی که در بودجه امسال از سوی شورای عالی صادرات پش بینی شده، گامی برای کمک به صادرکنندگان خواهد بود.

به گزارش ایرنا، پیشتر رئیس سازمان توسعه تجارت ایران به ایرنا گفته بود سال گذشته چهار هزار میلیارد ریال شامل سه هزار میلیارد ریال مشوق های صادراتی و هزار میلیارد ریال کمک سود بانکی برای صادرکنندگان در نظر گرفته شد که در پایان سال، به دلیل محدودیت منابع فقط 500 میلیارد ریال آن در اختیار صادرکنندگان قرارگرفت. به گفته این مقام مسئول وزارت صنعت، امسال مجموع این مبالغ به 2 هزار و 200 میلیارد ریال تقلیل یافته که سازمان برنامه و بودجه برای تخصیص آن تا یک ماه آینده قول مساعد داده است.