وزیر اقتصاد: اختصاص منابع از صندوق توسعه‌ ملی برای صادرکنندگان

در .

وزیر امور اقتصادی و دارایی از توجه به تامین نقدینگی واحدهای صادرکننده خبر داد و گفت: یک بسته حمایتی در نظر گرفته شده تا از صندوق توسعه ملی منابعی در اختیار واحدهای صادرکننده قرار بگیرد.

به گزارش اقتصاد آنلاین، مسعود کرباسیان افزود: در قانون بودجه به بحث انتشار اوراق ارزی توجه شده و بر اساس تدابیر موضوع جذب سرمایه گذاری خارجی مدنظر است و باید براساس سیاست ها اقتصاد کشور بزرگتر شود که با رفع اشکالات زمینه مثبت تر شدن تراز تجاری فراهم و در این راستا صادرات افزایش یابد.

وی در خصوص رونق صادرات افزود: برای رفع مسئله صادرکنندگان در زمینه تامین نقدینگی، یک بسته حمایتی از سوی دولت پیش بینی شده است تا بخشی از منابع از صندوق توسعه ملی تامین شود و همچنین مقرر شده وام با نرخ مناسب در اختیار واحدهای صادراتی قرار بگیرد. وزیر اقتصاد همچنین ادامه داد: بخش عمده ای از منابع بودجه ای در رابطه با خریدهای تضمینی محصولات کشاورزی پرداخت می شود و در این رابطه مقرر شده که برای محصولات قیمت پایه تعیین شود.

کرباسیان، اظهار کرد: باید توجه داشت حجم قابل توجهی از منابع بودجه ای صرف پرداخت یارانه نقدی و صندوق های بازنشستگی می شود بنابراین انجام کارهای عمرانی تحت الشعاع قرار می گیرد اما برای انجام کارهای عمرانی موضوع انتشار اوراق مشارکت پیش بینی شده است. کرباسیان در خصوص مقابله با تحریم های بین المللی گفت: باید در سطح جهان جمهوری اسلامی نقش فعال خود را حفظ کند و به آن در آینده نیز توجه کند و در حال حاضر نیز اخذ منابع اعتباری ارزان قیمت در بلند مدت مورد توجه دولت است و ما باید با مشارکت و مساعدت مجلس در این رابطه بیشتر کار کنیم.