مطالب پژوهشی

در .

 

موضوع

عنوان مطلب

نویسنده

دریافت

تامین مالی

ضرورت تحول و عزمی نو در راهکارهای تأمین مالی بنگاه ها

سید مهدی طبیب زاده

تأمین مالی ضرورت آشکار بنگاه های کوچک و متوسط

مسعود رشیدی نژاد

طرح های دولتی؛ مسیر نادرست منابع بانکی

رضا بوستانی

عدم شفافیت اقتصادی، بزرگترین مانع عملکرد سیستم بانکی

پیمان سالاری

ضرورت انطباق تامین مالی با نوع فعالیت اقتصادی

سید محمود ابطحی

عدم هماهنگی سیاست گذاری بانک ها و بورس

عباس جبالبارزی

توسعه شرط لازم بقاء و تأمین مالی شرط لازم توسعه

محمد حسنی

ضرورت استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی

حمید عزت آبادی پور

توسعه بنگاه های کوچک و متوسط، از چه طریقی؟

جلیل کاربخش

نقطه نظرات فعالان اقتصادی درخصوص مشکلات و راهکارهای تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط از طریق بانک

بتول علیزاده

بنگاه های کوچک و متوسط و مشکلات تأمین مالی

محسن جلال پور

تأمین سرمایه از کجا؟

مهدی آگاه

سهم کم بنگاه های کوچک و متوسط از تولید و اشتغال

سید اسماعیل سیدان

نقش فناوری های نوین در بهره وری مالی بنگاه های کوچک و متوسط

مسعود رشیدی نژاد

نگاهی گذرا بر ارکان ضروری تأمین مالی

علی بهادر

حمایت از صندوق های ریسک پذیر، راه خروج از بحران مالی جهانی

محمدامین عبدلله نژاد

واکاوی «چیستی» و «چگونگی» توسعه روستایی مبتنی بر راهبرد ایجاد صندوق های خرد ریسک پذیر

حامد سجادی

مشارکت مدنی؛ از ماهیت تا اجرا

منصور سالاری و یاسر عرب نژاد

تأمین مالی از طریق سرمایه خارجی در قالب بیع متقابل

منصور سالاری و یاسر عرب نژاد

راهبرد کشورهای مختلف در خصوص حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط از طریق تأمین مالی

محمدامین عبدلله نژاد

تامین منابع مالی از طریق بازار سرمایه

مجتبی بهمنی

معرفی اجمالی برخی روش های تأمین مالی بنگاه ها با نگاه به نقش اتاق بازرگانی

سید علی مدنی زاده

تأمین مالی پروژه ها و شرکت ها از طریق اوراق صکوک، مشارکت، صندوق پروژه، زمین و ساختمان

محمدرضا توکل نیا

وجیهه خلیلی

سرمایه گذاری داخلی و خارجی

لزوم آمادگی همه جانبه برای جذب سرمایه های خارجی

محسن جلال پور

فرصتی به نام سرمایه گذاری مستقیم خارجی

محمد حسنی

گردشگری، فرصتی بکر برای سرمایه گذاری

مهدی سیاوشی کرد

فرصت های تجاری برای سرمایه گذاری

محمدعلی محمد میرزاییان

قالی و صنایع دستی، صنعتی جذاب برای سرمایه گذاران

فخری الله توکلی

سنگ های تزئینی فرصتی طلایی برای سرمایه گذاری

سید محمد آیت اللهی موسوی

مروری بر توانمندی ها و پتانسیل های کشاورزی استان کرمان

حسین نجف آبادی پور

گیاهان دارویی، فرصتی برای سرمایه گذاری یا تهدیدی برای محیط زیست

سید منصور میرتاج الدینی

فرآیند سرمایه گذاری در کشور مالزی و عمان

اسراء کلانتری نژاد

نگاهی گذرا به قابلیت های حوزه فناوری اقتصاد سلامت در استان

عباس پرداختی

بهبود فضای سیاسی و اقتصادی لازمه جذب سرمایه گذاری

محسن جلال پور

ظرفیت های پنهان سرمایه گذاری استان

محمد حسنی

مروری بر ابعاد سرمایه گذاری مستقیم خارجی

بهروز جعفر زاده

روند و پیشینه سرمایه خارجی در ایران

بهروز جعفر زاده

موانع و محدودیت های جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران

بهروز جعفر زاده

عوامل موثر بر سرمایه گذاری خارجی

بهروز جعفر زاده

مفهوم پایداری در سرمایه گذاری

سلیم کریمی

مروری بر مشوق های سرمایه گذاری در انرژی های تجدید پذیر

زین العابدین صادقی

ظرفیت های قانونی و اجرایی جذب سرمایه گذاری خارجی

بتول علیزاده

تجربه دبی در جذب سرمایه گذار

اسراء کلانتری نژاد

مروری بر پنجره واحد

محمدرضا دهقان پور

بررسی شاخص های کسب و کار بانک جهانی

سید رضا علوی و علی قاضی زاده و بتول علیزاده

پایش محیط کسب و کار در ایران

سید رضا علوی و علی قاضی زاده و بتول علیزاده

پیش درآمدی بر مدل پیشنهادی پایش ملی محیط کسب و کار

سید رضا علوی و علی قاضی زاده و بتول علیزاده

چالش کسب و کار یا کسب و کار چالشی

علی خزاعی

محیط کسب و کار و هزینه رسمی بودن

سید رضا علوی و علی قاضی زاده و بتول علیزاده

رقابت پذیری و محیط کسب و کار

سید رضا علوی و علی قاضی زاده و بتول علیزاده

ضرورت پایش استانی محیط کسب و کار

سید رضا علوی و علی قاضی زاده و بتول علیزاده

پایش محیط کسب و کار در سطح فروملی در جهان

سید رضا علوی و علی قاضی زاده و بتول علیزاده

مروری بر فرآیندهای شروع کسب و کار

علی قاضی زاده و بتول علیزاده

تعامل صنعت و دانشگاه

تکمیل زنجیره علم تا تجارت

محسن جلال پور

ریشه های تحول و تعامل علم و صنعت د رجهان

محمد حسنی

استان کرمان قطب صنعتی کشور

سید مهدی طبیب زاده

مهندسی کردن ارتباط صنعت و دانشگاه

محمد نهاوندیان

تعامل صنعت و دانشگاه و نقش بازیگران آن

محمدرضا پورابراهیمی

خلاقیت و نوآوری مهمترین مولفه های شرکت های دانش بنیان

محمدمهدی زاهدی

افت و خیز ارتباط صنعت و دانشگاه

عبدالحمید جعفری

ارتباط صنعت و دانشگاه در گرو حرکت به سمت دانشگاه کارآفرین

مهدی ابراهیمی نژاد

توسعه صنایع کوچک مدلی برای توسعه تعامل صنعت و دانشگاه

مهدی سلطانی راد

تعامل بر مبنای ایجاد منافع اقتصادی مشترک

محمود صنعتی

ضرورت بازنگری در نگرش دوطرفه صنعت و دانشگاه

هادی زاینده رودی

مدلی برای تعامل صنعت و دانشگاه

مسعود رضایی زاده

اتاق بازرگانی، نهادی برای ترجمه زبان صنعت و دانشگاه

علی خراعی

بخش برق، مصداقی برای ارتباط صنعت و دانشگاه

محمدرضا روغنی

موانع و راهکارهای ارتباط صنعت و دانشگاه

علی قربانی

ضرورت تعامل میان صنعت و دانشگاه

علی مصطفوی

الگوهای موفق تعامل صنعت و دانشگاه در کشورهای پیشرفته

اسراء کلانتری نژاد

خلاصه آسیب شناسی تعامل صنعت و دانشگاه

فروغ زاینده رودی

مدل پیشنهادی تعامل صنعت و دانشگاه با تاکید بر نقش اتاق بازرگانی

محمدرضا دهقانپور و معصومه سعید

پسا تحریم

عبور از رکود در پسا تحریم

محسن جلال پور

فرجام اقتصادی پس از برجام سیاسی

علی رئیس پور

فضای پسا تحریم و فرصت های کلیدی استان

محمد حسنی

اقتصاد مقاومتی

تحلیلی بر ابعاد اقتصاد مقاومتی

محمدرضا دهقان پور

ارتقای فرهنگ مالیاتی

روش های ارتقای فرهنگ مالیاتی و بهبود شرایط پرداخت آن

امرالله عابدی

خصوصی سازی

خصوصی سازی حلقه مفقوده توسعه صنعت ریلی

سید کاظم حیان

برنامه ششم

برنامه ششم و رویکردهای آن

محمد حسنی

دانش بنیان

بازنگری در پژوهش های دانشگاهی برای تقویت شرکت های دانش بنیان

سورنا ستاری