شرایط سرمایه گذاری در اتیوپی

در .

سفارت جمهوری اسلامی ایران در ادیس بابا اتیوپی، شرایط سرمایه گذاری در این کشور، فرآیندها و مشوق های آن را به فعالان اقتصادی اعلام کرد که در زیر آمده است.

شرایط سرمایه گذاری در اتیوپی

لطفا دیدگاه خود را در این مورد این مطلب بنویسید: