پانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان کرمان

در .

پانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان کرمان از تاریخ 14 لغایت 17 شهریور در محل سایت نمایشگاههای بین المللی جنوب شرق برگزار می گردد.

 

لطفا دیدگاه خود را در این مورد این مطلب بنویسید: