دو عضو هیات نمایندگان اتاق کرمان نواب رئیس کمیسیون های تخصصی اتاق ایران شدند

در .

همزمان با برگزاری نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، کمیسیون‌های نوزده‌گانه، انتخابات خود را برای تعیین هیات رئیسه جدید برگزار و دور دوم فعالیت خود در دوره هشتم هیات نمایندگان را آغاز کردند.

پس از برگزاری این انتخابات، در کمیسیون آب، محیط زیست و اقتصاد سبز اتاق ایران "محسن رشید فرخی" عضو هیات رئیسه اتاق کرمان و رئیس انجمن ملی خرما بار دیگر به هیات رئیسه این کمیسیون راه یافت و به عنوان نایب رئیس دوم انتخاب شد.

در این کمیسیون سیدمحمدحسین شریعتمدار به عنوان رئیس و محمدرضا مشاهیری به عنوان نایب رئیس اول انتخاب شدند. همچنین پس از برگزاری انتخابات کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران نیز "جلیل کاربخش راوری" عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون بیمه، بانک و امور مالیاتی اتاق کرمان توانست مانند دور قبل به جمع اعضای هیات رئیسه راه یابد و به عنوان نایب رئیس اول انتخاب شد.

گفتنی است طبق قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، هر دو سال اعضای هیات رئیسه کمیسیون‌ها پس از برگزاری انتخابات بین اعضای هر کمیسیون، انتخاب می‌شوند.

لطفا دیدگاه خود را در این مورد این مطلب بنویسید: