عضو هیات نمایندگان اتاق کرمان رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان شد

در .

همزمان با تشکیل نخستین جلسه اعضای منتخب هیات رئیسه اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان، ترکیب جدید هیات رئیسه مشخص و"محسن ضرابی" عضو هیات نمایندگان اتاق کرمان به عنوان رئیس این اتاق انتخاب شد.

در این جلسه، محسن ضرابی به اتفاق آرا مجددا به عنوان رئیس انتخاب شد. همچنین محمدامین صباغی‌زاده و شهلا عموری به عنوان نواب رئیس، سید ابراهیم علوی عضو اصلی و خزانه دار، علی محمد صادقیان عضو اصلی و ناظر برکمیسیون‌ها و احمدشیرزادیان و احمد آزادمرد به‌عنوان عضو اصلی انتخاب شدند. اعضای هیات رئیسه به مدت 3 سال این سمت را به عهده خواهند داشت.

لطفا دیدگاه خود را در این مورد این مطلب بنویسید: