تقویم آموزشی مردادماه 96 مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق کرمان

در .

مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق کرمان عناوین و زمان برگزاری دوره ها و سمینارهای آموزشی در مردادماه 96 را اعلام کرد.

لطفا دیدگاه خود را در این مورد این مطلب بنویسید: