هشدار سازمان جهاد کشاورزی به پسته کاران/ سموم موونتو و دورسبان را مخلوط نکنید

در .

بر اساس اعلام سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان، اخیرا عده ای اختلاط سموم موونتو و دورسبان را برای مبارزه با آفت پسیل پسته توصیه می کنند که در این رابطه به استحضار می رسد سم موونتو به هیچ عنوان قابل اختلاط با سایر سموم نیست و عمل به این توصیه علاوه بر کوتاه شدن دوره اثرگذاری سم موونتو، باعث افزایش مقاومت آفت پسیل پسته، از بین رفتن حشرات مفید، باقی ماندگی سم دورسبان در محصول و برگشت پسته های صادراتی خواهد شد.

لازم به ذکر است عواقب ناشی از این اختلاط سموم به عهده توصیه کننده و مصرف کننده خواهد بود.

لطفا دیدگاه خود را در این مورد این مطلب بنویسید: