مصوبات یکصدو هشتمین شورای عالی استاندارد

در .

بر اساس اعلام اتاق ایران، یکصد و هشتمین اجلاسیه شورای عالی استاندارد برگزار شد که در پایان موارد مختلفی در 10 بند از جمله راههای اصلاح روش بودجه ای سازمان استاندارد، رعایت استاندارد ملی گندم در واردات، انتصاب مسئول استانداردسازی دستگاه های مشمول قانون و... به تصویب رسید.

 مصوبات یکصدو هشتمین اجلاسیه شورای عالی استاندارد

لطفا دیدگاه خود را در این مورد این مطلب بنویسید: