کارمزد ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی فاقد پروانه اعلام شد

در .

اداره کل استاندارد کرمان کارمزد ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی فاقد پروانه را اعلام کرد.

لطفا دیدگاه خود را در این مورد این مطلب بنویسید: